Služby mobilního operátora

Mobilní operátor, který uspěl ve veřejné zakázce a poskytuje služby VŠB-TUO je T-Mobile. Uzavřená Rámcová smlouva stanovuje slevy vybraných tarifních programů, tyto slevy se vztahují na veškeré účastnické smlouvy zařazené pod číslem RS, z tohoto důvodu musí být procesně veškeré objednávání vedeno přes útvar provozních služeb (9556).

Informace pro období od 1.10.2016 - 30.9.2019

VŠB-TUO má uzavřenou s poskytovatelem mobilních služeb Rámcovou smlouvu na období 1.10.2016 - 30.9.2019. Mezi tarify je možné kdykoliv bezplatně přecházet a bezplatně volat v rámci PPS (privátní podnikové sítě) a do sítě PPS je zahrnuta i pobočková ústředna VŠB-TUO (bezplatné volání na tel. linky přes provolby 59699 či 59732).

Služební tarify jsou zaměstnancům přidělovány na základě potřeby, navrhuje vedoucí pracoviště a postupuje ke schválení děkanovi (na fakultních pracovištích) či kvestorovi (na nefakultních).

Lze vybírat ze dvou hlasových a dvou datových tarifních programů (ceny uváděny bez DPH)

 • Tarif VŠB NULA (s korunovým paušálem a náklady na volání a SMS za 0,29 Kč)
 • Tarif VŠB FLAT (s cca stokorunovým paušálem a neomezeným voláním a SMS)
 • Dva datové tarify se mohou aktivovat jako balíčky k hlasovým tarifům (3 GB cca za 100 Kč a 30 GB cca za 300 Kč měsíčně) anebo na samostatné SIM ( 1,5 GB za 49 Kč a 10 GB cca za 100 Kč)
 • Od 15.7.2017 vstupuje v platnost EU Roamingová regulace, všem uživatelům mobilních tarifů VŠB-TUO bude v průběhu června 2017 tato nabídka automaticky aktivována.
 • komentář k roamingu v EU: voláte, posíláte SMS a MMS v EU za ceny jako v ČR, tzn. u VŠB FLAT tarifu SMS a hovory Vám nebudou účtovány, u dat se uplatňuje EU CAP – každý produkt s daty má určenou hranici, po jejímž překročení T-Mobile účtuje příplatek 0,2 Kč za MB. Výpočet EU CAP: 2x (Cena balíčku) / 0,2 = EU CAP (MB). Příklad pro výpočet EU CAP: datové zvýhodnění 3 GB za 99 Kč ⇒ 2×100 / 0,2 = 1000 MB (zdarma v rámci zvýhodnění a zbytek tj. 2000 MB se doplácí 0,2 Kč za MB); datové zvýhodnění 30 GB za 389 Kč ⇒ 2×389/0,2 = 3890 MB (zdarma v rámci zvýhodnění a zbytek se doplácí 0,2 Kč za MB), obdobně pro samostatné datové SIM.
 • příchozí roaming v EU je zrušen,
 • Na data máme slevy, nicmémě od 15.7.2017 platí v EU Roamingová regulace rovněž na data, na všech SIM bude nastaveno automaticky nejpozději do 20.6.2017.
 • Směrnice k nákupům MT je ke stažení zde
 • Žádanka pro přidělení MT, SIM karty, dat. zařízení zaměstnanci ke stažení pro word anebo v pdf

Informace pro období od 1.10.2014 - 30.9.2016

Služební tarif je hrazen z prostředků konkrétního útvaru VŠB-TUO, pod který zaměstnanec spadá. VŠB-TUO má uzavřenou s poskytovatelem mobilních služeb Rámcovou smlouvu na období 1.10.2014 - 30.9.2016. Mezi tarify je možné kdykoliv bezplatně přecházet a bezplatně volat v rámci PPS (privátní podnikové sítě) a do sítě PPS je zahrnuta i pobočková ústředna VŠB-TUO (bezplatné volání na tel. linky přes provolby 59699 či 59732).

Lze vybírat ze dvou hlasových a dvou datových tarifních programů

 • Tarif VŠB NULA (s korunovým paušálem a náklady na volání a SMS za 0,30 Kč)
 • Tarif VŠB FLAT (s cca stokorunovým paušálem a neomezeným voláním a SMS)
 • Dva datové tarify se mohou aktivovat jako balíčky k hlasovým tarifům anebo na samostatné SIM (1,5 GB cca za 80 Kč a 10 GB cca za 180 Kč měsíčně)

Od 1.10.2014 byly všechny služební SIM převedeny na nové tarify. Výběr tarifu byl proveden na základě získaných provozních údajů skutečného využívání u jednotlivých SIM, čili každý zaměstnanec tak získal optimální tarif, který lze kdykoliv změnit.

 • Směrnice k nákupům MT reflektující stav od 1.10.2014 je ke stažení zde
 • Žádanka pro přidělení MT, SIM karty, dat. zařízení zaměstnanci ke stažení pro word anebo v pdf

Informace pro období od 1.7.2011 - 30.9.2014

Vše podstatné najdete ve směrnici k Pořizování a provozování mobilních telefonů, přesto doporučuji si přečíst i níže uvedené odstavce, které by Vám mohly býti užitečné.

Služební tarify

Služební tarif je hrazen z prostředků konkrétního útvaru VŠB-TUO, pod který zaměstnanec spadá. VŠB-TUO má uzavřenou s poskytovatelem mobilních služeb Rámcovou smlouvu na období 1.7.2011 - 30.6.2014. Mezi tarify je možné kdykoliv bezplatně přecházet a bezplatně volat v rámci PPS (privátní podnikové sítě), mimochodem do sítě PPS je zahrnuta i pobočková ústředna VŠB-TUO (bezplatné volání na tel. linky přes provolby 59699 či 59732).

Kroky potřebné k pořízení tarifu a mobilu

1. Seznamte se s tarify, vyplňte žádanku a odešlete na provozní služby Útvar 9556, který provede objednání.

2. V případě pořízení mobilního přístroje, tak po jeho obdržení vyplňte Dohodu o užívání svěřeného předmětu.

Popis tarifů

Tarify VŠB-TUO jsou velmi jednoduché, máme pouze dva hlasové tarify, a to VŠB-STANDARD a VŠB-COMFORT. První z nich nemá žádné volné minuty, ale velmi levné volání, druhý z nich má volání do všech sítí v ČR neomezené a nemusíte u něj řešit, kolik v ČR provoláte, platíte jen měsíční paušál (tzv. FLAT tarif).

Oba tarify mají v základu v ceně paušálu datový balíček s FUP 300 MB, jedná se o Internet Klasik v Mobilu, jednou měsíčně lze FUP bezplatně navýšit (může se tak dít i každý měsíc, ale pokyn k navýšení lze provést prostřednictvím p. Halfarové).

Co se týče datových tarifů, tak je možné si aktivovat do mobilu zvýhodnění Internet Premium, kde je FUP 3 GB anebo Internet na Cesty, což je extra SIM s tarifem a rovněž s FUP 3 GB. Nabídku datových tarifů doplňuje služba BlackBerry představující dnes nejbezpečnější řešení pro synchronizaci e-mailů, kalendáře a kontaktů.

Roaming

Co se týče roamingových cen, dlouhodobý trend snižování cen EK EU lze pocítit především u hlasových služeb následovně, každopádně doporučuji si před cestou nechat zkontrolovat u p. Halfarové (tel. 3737), že máte aktivováno EU zvýhodnění. Pokud cestujete mimo EU, tak nechte si na dané období aktivovat zvýhodnění Cestovatel, případně některý z datových balíčků, které vypadají následovně:

 Základní cena měsíčního paušálu Data Svět: 20MB za 995 Kč, 100MB za 3.250 Kč
 a 200MB za 5.000 Kč
 Slevy VŠB-TUO u balíčků Data Svět - na 20MB je 20% sleva, na 100MB 28% sleva, 
 na 200MB 22% sleva

Nechte si aktivovat balíček pouze na dobu, kdy jste v zahraničí.

Shrnutí

Ceny, směrnice, kontakt:

Zaměstnanecký program

Zásadní změnou prošel zaměstnanecký program (soukromé tarify pro zaměstnance a rodinné příslušníky), zaměstnanci mají možnost si sami uzavřít smlouvu na prodejnách T-Mobile a následně ji nechat zařadit do Zaměstnaneckého programu T-Mobile. Zaměstnancům již vstoupivším do starého zaměstnaneckého programu bude ponechána možnost doběhnutí dvouletého závazku za podmínek platných při vstupu do zaměstnanecké nabídky, poté budou mít zájemci možnost využít nový program na prodejnách T-Mobile. Výhodou nového programu je především kompletní správa tarifu zaměstnancem, provádění změn, kontrola nad výdaji a vyúčtováním, čehož se zaměstnanci často dožadovali. Univerzita již nevystupuje v roli garanta a vlastníka tarifu, tím pádem není možné nárokovat vysoutěžené podmínky pro služební tairfy, nabídka má své vlastní slevy, které T-Mobile může nabízet na prodejnách zájemcům z řad zaměstnanců VŠB-TUO.

Výhody programu

 • slevy ke službám vymezených pro hlasový tarif T30/T30HIT a slevy na tarify Internet v mobilu a Internet na cesty, viz. dodatek č.6 k RS s následujícími cenami.
 • zařazení do PPS k RS uzavřené mezi T-Mobile a VŠB-TUO na období od 1.7.2011 do 30.6.2014, získáte tak možnost bezplatného volání na všechna čísla v PPS včetně volání na pobočky (klapky) přes provolbu ústředny VŠB-TUO,zařazení do PPS je automatické a v ceně paušálu.
 • Narozdíl od zam. nabídky z předešlé RS (z roku 2007) je možnost plné administrace úč. sml, vč. možnosti zvýhodněného nákupu mobilního telefonu při uzavření sml., čerpání BONUS bodů, správy služeb a řešení reklamací.

Smluvní vztah je mezi žadatelem a T-Mobile, úč. sml. nejsou zařazeny do režimu RS a VŠB-TUO pouze potvrzuje nárok na zařazení do Zaměstaneckého programu či vyřazení z programu z důvodu ukončení zam. poměru či na vlastní žádost žadatele, konkrétně úkon provádí p. Halfarová.

Postup pro zájemce

V případě zájmu se seznamte se smluvními podmínkami Zam. programu, viz. dodatek č.4 k RS a dodatek č.6 a postupujte dle Příručky, postup má dva kroky:

 1. Na značkové prodejně T-Mobile uzavřete smlouvu (první SIM musí být nová aktivace či přenos od jiného poskytovatele anebo převod z RS), další SIM v pořadí druhá a třetí může být převod z Twistu na své rodné číslo, max. tři SIM karty na jednoho zaměstnance.
 2. Máte-li za sebou krok 1, tak požádejte o zařazení do Zaměstaneckého programu T-Mobile formulář pro Zařazení do zaměstnaneckého programu, ke stažení ve wordu či pdf, ten zašlete na útvar 9556 (k zařazení dojde obvykle do 10ti dnů, maximálně ve lhůtě do jednoho měsíce od podání žádosti). Pokud by došlo z nějakého důvodu k zamítnutí požadavku zařazení do programu, tak budete o této skutečnosti a důvodech neprodleně informováni.

Pokud chcete vystoupit z programu, tak zašlete na provozní služby vyplněný formulář pro Vyřazení ze zaměstnaneckého programu, ke stažení ve wordu či pdf .

Předchozí zam. program

Tarify ve starší zaměstnanecké nabídce vedené pod RS z roku 2007, kdy náklady hradí zaměstnanec ve vlastní režii, ale tarif je zařazen do RS pod VŠB-TUO, již není možné aktivovat, jediným povoleným a doporučeným úkonem je ukončení. Zaměstnanci v režimu staré RS budou oslovováni s cílem dohodnout ukončení účastnických smluv a budou mít možnost využít nových podmínek, mezním termínem pro ukončení všech smluv ve staré RS je 31.1.2013.

start.txt · Poslední úprava: 2017/07/19 23:05 autor: admin
[unknown button type]